Toepassing van Resonator Coldfog en Hotfog nevelapparaten in de aardappelsector

De BTS Hotfog Resonator A1 en A3 zijn speciaal ontwikkeld voor het heet vernevelen van de toegestane kiemremmers 1,4SIGHT, Biox-M en Argos. Bij gebruik van de Hotfog Resonator komen geen verbrandingsgassen (CO2) vrij, wat de werking van het middel ten goede komt. Andere grote voordelen van de Hotfog Resonator zijn:

  • de neveldamp is extreem fijn en slaat niet neer op het product tijdens de ventilatie;
  • automatische werking van het apparaat door middel van instelbare tijdklok voor behandeling of via de computer, waardoor u tegelijkertijd andere taken kunt uitvoeren;
  • het apparaat is op afstand bestuurbaar met de computer, waardoor u niet wordt blootgesteld aan het vernevelde middel kiemremmer;
  • (optioneel) met gebruikmaking van een slangenpomp kan kiemremmer naar het apparaat worden gepompt;
  • (optioneel) gemonteerd op een zwenkplateau kan het apparaat onder een hoek heen en weer bewegen voor een groter gelijkmatiger nevelbereik.

Onderzoek Wageningen University & Research

Druppelspectrummetingen uitgevoerd door Wageningen University & Research laten zien dat de Hotfog Resonator als een van de beste scoort op het gebied van verneveling. Hierdoor is de effectiviteit van de vernevelde vloeistof tot een maximum gestegen, waardoor de bewaarduur van aardappelen zonder kieming is toegenomen.

Ook een Coldfog Resonator kan worden toegepast voor het vernevelen van bepaalde kiemremmer vloeistof.

Bij een volledig geautomatiseerde vaste opstelling kunt u op een makkelijk toegangbare en veilige plaats buiten de bewaarcel het basisstation met de tank plaatsen. Hier kunt u op een veilige manier de hoeveelheid te vernevelen vloeistof controleren en regelen.

MEXICO 174 WEB

 

Besteman Techno Support verstrekt kennis op het gebied van geautomatiseerde RLVM Hotfog verneveling voor de aardappelsector. Hierdoor krijgt u de best mogelijke techniek voor de hoogste winstrealisatie. Kijkt u ook nog even naar de referenties en de informatiepagina op deze website.

 

Artikel: Informatie 2020 Hotfog A3 Nederlands

Documentatie: Potatoworld 2013 

Hotfog Resonator A3

Folder information Hot & Coldfog Nederlands

Folder information Hot & Coldfog Engels

Folder information Hot & Coldfog Germany