Toepassen van de Resonator Cold & Hotfog nevelapparaten in de aardappel sector

De Hotfog Resonator A1 is speciaal ontwikkeld voor het heet vernevelen van bepaalde te verhitte kiemremmers. Belangrijk is dat er daarbij geen verbrandingsgassen (Co2) vrij komt en het de werking van het middel ten goede komt. Voordeel is, dat de neveldamp extreem fijn is en niet neerslaat op het product tijdens de ventilatie.  Druppelspectrum metingen door de Universiteit laat zien dat de Resonator Hotfog als een van de beste scoren op het gebied van nevel. Daardoor is mede de effectiviteit van de vloeistoffen tot een maximum gestegen. Te meten aan de bewaarduur van aardappelen zonder kieming. De aardappelen zijn tot wel 2 a 3 maanden langer in de bewaarplaats te houden met zeer goede resultaten. De koudnevel Resonator voor kiemremmers wordt gebruikt voor de vloeistoffen met een lagere viscositeit. dan hebben we het zelfde effect als de Hotfog Resonator.

Bij een volledig automatische vaste opstelling kan u op een makkelijke plek, buiten de bewaarcel, het basisstation met de tank plaatsen. Hier kunt u dus gemakkelijk controlle uitoefenen op de hoeveelheid vernevelde vloeistof. De Resonator apparaten kunnen door  de bewaarcomputer worden aangestuurd.

MEXICO 174 WEB

 

Besteman Techno Support verstrekt geautomatiseerde RLVM Hotfog nevel knowhow in de aardappelsector. Waardoor u de best mogelijke techniek heeft voor de hoogste winst realisatie. Kijkt u ook nog even naar de referenties en de informatie pagina op deze website.

Documentatie: Potatoworld 2013 

Toepassen van de Potato Coldfog Resonator in de aardappel sector.

Naast het Hotfog systeem leveren wij ook de Coldfog nevelsystemen voor de aardappel bewaring. Deze Potato RLVM apparaten zijn voor het koud nevelen van kiemremmingsmiddelen die een grote dampsnelheid hebben. Belangrijk is dat de te nevelen middelen dun vloeibaar zijn.

Deze Goldfog Potato RLVM H1, H2 of H3 apparaten worden zo afgesteld dat per sproeier een lagere capaciteit (+/- 2 liter/uur per sproeier) verneveld wordt. De koudnevel apparaten voor de aardappelsector kunnen tot maximaal 3 sproeiers hebben. De capaciteit hangt van de te nevelen ruimte en de vloeistof af.  Dit systeem is tevens te automatiseren.

RLVM-H3-voorbladRLMV KAS kl01

Potato RLVM H3                          Potato RLVM H1

 

Folder Price Coldfog Nederlands 

Folder Price Coldfog Engels 

Folder information Hot & Coldfog Nederlands

Folder information Hot & Coldfog Engels

Folder information Hot & Coldfog Germany