Besteman Techno Support verzorgt SKL keuringen voor de landbouwtechniek

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

SKL doet dit met name door het organiseren van periodieke keuringen voor diverse soorten apparatuur en machines. De inhoud van deze keuringen kan door SKL zelf opgesteld zijn of door anderen vastgesteld zijn waarbij SKL de organisatie en controle op kwaliteit uitvoert. De keuringen van de machines vindt plaats bij door SKL erkende keuringsstations. Bedrijven kunnen erkend worden als SKL keuringstation als deze voldoen aan door SKL vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters.

Besteman Techno Support B.V. is sinds 1 maart 2019 bevoegd om SKL keuringen voor uw apparatuur te verzorgen. Hierdoor heeft BTS altijd de juiste gereedschappen bij zich om de keuring van uw LVM apparatuur snel uit te voeren. Voor LVM apparaten dient de keuring binnen 3 jaar na aankoop plaats te vinden, die dan 6 jaar geldig is.

BTS voert de SKL keuringen uit volgens een vastgesteld uniform keuringsprotocol. De keuringsprotocollen voor de keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in Bijlage 2 van de Europese Richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Richtlijn 2009/128/EG) en zijn, indien aanwezig, gebaseerd op geharmoniseerde ISO of NEN normen.

SKL voert de wettelijk verplichte periodieke keuringen van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen uit. Hieronder vallen ook vernevelapparaten. De SKL erkende keuringsbedrijven geven namens SKL de officiële goedkeuringsbewijzen uit. Wettelijk gezien mag verdeelapparatuur alleen worden gebruikt als deze voorzien is van een officieel goedkeuringsbewijs.

Op grond van de mogelijkheden die in de Europese Richtlijn zijn genoemd, is in Nederland ook een verschil gemaakt in de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende typen apparatuur. Een samenvatting is te vinden door hier te klikken.

SKL vindt het belangrijk dat de keuringen worden uitgevoerd op een uniforme en kwalitatief goede manier. Daarom is de werkwijze van SKL vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is door TUV Nederland gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

Neem contact op voor de mogelijkheden