Besteman verzorgt SKL keuringen voor de Landbouwtechniek.

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

SKL doet dit met name door het organiseren van periodieke keuringen voor diverse soorten apparatuur en machines. De inhoud van deze keuringen kan door SKL zelf opgesteld  zijn of door anderen vastgesteld zijn waarbij SKL de organisatie en controle op kwaliteit uitvoert. De keuringen van de machines vindt plaats bij door SKL erkende keuringsstations. Bedrijven kunnen erkend worden als SKL keuringstation als deze voldoen aan door SKL vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters.

Besteman Techno Support B.V. is sinds 1 maart 2019 bevoegd om deze keuring voor u te verzorgen.

Voordeel is dat deze de juiste materialen bij zich heeft om deze goedkeur van uw LVM apparatuur snel te doen laten plaatsvinden. Dit moet voor LVM apparaten binnen 3 jaar na aankoop plaats vinden. En geldt dan voor 6 jaren.

Wij voeren de keuringen uit volgens een vastgesteld uniform keuringsprotocol. De keuringsprotocollen voor de keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in Bijlage 2 van de EU richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zijn, indien aanwezig , gebaseerd op geharmoniseerde ISO of EN normen.

SKL voert op dit moment de wettelijk verplichte periodieke keuringen van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen uit. De SKL erkende keuringsbedrijven geven namens SKL de officiele goedkeuringsbewijzen uit. Wettelijk gezien mag verdeelapparatuur alleen worden gebruikt als deze voorzien is van een officieel goedkeuringsbewijs.

Op grond van de mogelijkheden die in de Europese richtrlijn genoemd zijn, is in Nederland ook een verschil gemaakt in de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende typen apparatuur. Een samenvatting is vinden door hier te klikken.

SKL vindt het belangrijk dat de keuringen worden uitgevoerd op een uniforme en kwalitatief goede manier. Daarom is de werkwijze van SKL vastgelegd in een kwaliteitsysteem. Dit kwaliteitsysteem is door TUV Nederland gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

Neem contact op voor de mogelijkheden