Informatie bollenmijten in het algemeen

Er zijn ongeveer 45.000 soorten mijten bekend onderverdeeld in 546 families.

In de bloembollenteelt zijn de meest voorkomende drie soorten:

  • de bollenmijt;
  • de galmijt; en
  • de stromijt.

De bollenmijt komt het meest voor bij lelies en daarnaast ook bij tulpen. De mijten eten bolweefsel dat is aangetast, waardoor versneld ‘verval’ van de bol optreedt (in de vorm van ethyleen). De mijten eten ook gezond weefsel, waaronder de bloemknop (aanleg). De mijten brengen ook virussen over!

Bollenmijt (voornamelijk Rhizoglyphusrobini)

De Galmijt is het grootste probleem bij tulpen.

Tulpengalmijt (Eriophyestulipae)

De stromijt geeft de minste problemen. Soms in de broeierij en op het veld rond opkomst met strodek.

 

RLVM apparaten 

Ook te gebruiken voor het pelrijp maken.

Zie apparaten FOG 20, FOG 25 en RLVM H5